Choď na obsah Choď na menu
 


Vykonavacia vyhlaska - doposial spracovane navhry zmien

http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/srzrada/rada_srz/dokumenty/vestnik_SRZ-2015_03/vestnik1503-vykonavacia-vyhlaska-doposial-spracovane-navrhy-zmien.pdf

napr:

(8) Spôsoby lovu rýb podľa odsekov 1, 2, 5 až 7 vrátane zavážania a zanášania

návnad a nástrah možno vykonávať z malých plavidiel3) na rybárskych revíroch s

rozlohou väčšou ako10 ha okrem vodných útvarov trvalo tečúcich povrchových vôd.

Spôsoby lovu rýb podľa odsekov 1, 2, 5 až 7 vrátane zavážania a zanášania návnad

a nástrah možno vykonávať z akýchkoľvek plavidiel (vrátane zavážacích lodičiek) na

rybárskych revíroch, ktoré určí užívateľ v rybárskom poriadku.

Zdôvodnenie: Preklasifikovanie malého plavidla na všetky plavidlá je z dôvodu

znenužívania, nakoľko pojem malé plavidlo je špecifikovaný od určitej dĺžky.

Zavážanie a zanášanie nástrah sa špecifikuje z dôvodu používania modelov lodí na

vodných plochách do 10 ha.

 

 

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.