Choď na obsah Choď na menu
 


VN Krpeľany – upozornenie

O–22 
Nepovolená plavba VN Krpeľany a VVN Tvrdošín – upozornenie

Na základe žiadosti správcu toku SVP š.p., Správy povodia horného Váhu, upozorňujeme držiteľov rybárskych lístkov s platným povolením na rybolov, že v zmysle schválených manipulačných poriadkov vodných stavieb VN Krpeľany a VVN Tvrdošín je športová a rekreačná plavba v týchto nádržiach zakázaná. Prevádzku malých rekreačných a športových plavidiel bez vlastného pohonu a použitia plachiet v starom koryte Váhu pod VN Krpeľany je potrebné ukončiť pri začatí prepúšťania povodňových prietokov haťou, ktoré je signalizované stálym neprerušovaným tónom signálnej sirény v trvaní 6 minút inštalovanej na hati Krpeľany a VE. Plavba v derivačných kanáloch VS Krpeľany - Sučany - Lipovec je zakázaná.

Taktiež upozorňujeme na dodržiavanie bezpečnostného pásma na objektoch VN Orava - 200 m nad a pod priehradným múrom a VVN Tvrdošín – 100 m nad a pod zemnou hrádzou. Na VN Krpeľany je stanovené bezpečnostné pásmo 100 m nad a pod haťou v Krpeľanoch, na prívodnom kanáli pod regulačným zariadením a nad a pod objektmi VE. V bezpečnostných pásmach, ktoré sú prevádzkovateľmi v teréne vyznačené výstražnými tabuľami, sa zakazuje akékoľvek verejné užívanie vody pre plavbu, kúpanie, rybolov a činnosť cudzích osôb. 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.