Choď na obsah Choď na menu
 


Lovné revíry Martin

Rybník Ďanová
Číslo revíru:
3-3390-1-1
 
Popis:  Vodná plocha rybníka pri obci Ďanová. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája.
Rozloha (ha):  3,0
Organizácia:   MsO Martin
Okres:  Martin
Miera: 
Účel:   lovný
Druh povolenia: miestne a zvláštne
Užívateľ:      SRZ
Charakter:     kaprové vody
Dátum poslednej zmeny
Výnimka:       Skorší lov kapra:  2012 - 2014

Štrkovisko Explózia
Číslo revíru: 
3-4120-1-1
 
Popis:  Vodná plocha štrkoviska pri rozvodni vysokého napätia za obcou Sučany. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája.
Rozloha (ha):  1,4
Organizácia:   MsO Martin
Okres:  Martin
Miera: 
Účel:   lovný
Druh povolenia: miestne a zvláštne
Užívateľ:      SRZ
Charakter:     kaprové vody
Dátum poslednej zmeny
Výnimka:   Skorší lov kapra : 2012 -2014

VN Za Ráztokou
Číslo revíru: 
3-5970-1-1
 
Popis:  Vodná plocha nádrže za obcou Turany na ľavej strane rieky Váh.
Rozloha (ha):  1,4
Organizácia:   MsO Martin
Okres:  Martin
Miera: 
Účel:   lovný
Druh povolenia: miestne a zvláštne
Užívateľ:      SRZ
Charakter:     kaprové vody
Dátum poslednej zmeny
 
Štrkovisko Turiansky most
Číslo revíru:
3-4240-1-1
 
Popis:  Vodná plocha štrkoviska pri turianskom železničnom moste.
Rozloha (ha):  10,0
Organizácia:   MsO Martin
Okres:  Martin
Miera: 
Účel:   lovný
Druh povolenia: miestne a zvláštne
Užívateľ:      SRZ
Charakter:     kaprové vody
Dátum poslednej zmeny
Výnimka:   Skorší lov kapra : 2012 -2014     

Štrkovisko Chrenkova pláň
Číslo revíru:
3-4090-1-1
 
Popis:  Vodná plocha štrkoviska za obcou Turany na pravej strane rieky Váh.
Rozloha (ha):  0,5
Organizácia:   MsO Martin
Okres:  Martin
Miera: 
Účel:   lovný
Druh povolenia: miestne a zvláštne
Užívateľ:      SRZ
Charakter:     kaprové vody
Dátum poslednej zmeny

Štrkovisko Bôr
Číslo revíru: 
3-4070-1-1
 
Popis:  Vodná plocha štrkoviska medzi derivačným kanálom Váhu a starým korytom rieky Váh pri obci Nolčovo. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája.
Rozloha (ha):  3,0
Organizácia:   MsO Martin
Okres:  Martin
Miera: 
Účel:   lovný
Druh povolenia: miestne a zvláštne
Užívateľ:      SRZ
Charakter:     kaprové vody
Dátum poslednej zmeny
Výnimka:       Skorší lov kapra : 2012 -2014

OR Ratkovo
Číslo revíru: 
3-2690-1-1
 
Popis:  Vodná plocha odstaveného ramena Váhu pri obci Ratkovo.
Rozloha (ha):  1,2
Organizácia:   MsO Martin
Okres:  Martin
Miera: 
Účel:   lovný
Druh povolenia: miestne a zvláštne
Užívateľ:      SRZ
Charakter:     kaprové vody
Dátum poslednej zmeny
Google Earth:  značka na mape 136.kmz
OR Ratkovo

Lipovecká jama
Číslo revíru: 
3-1980-1-1
 
Popis:  Vodná plocha nádrže - jamy pri obci Lipovec.
Rozloha (ha):  0,6
Organizácia:   MsO Martin
Okres:  Martin
Miera: 
Účel:   lovný
Druh povolenia: miestne a zvláštne
Užívateľ:      SRZ
Charakter:     kaprové vody
Dátum poslednej zmeny

Derivačný kanál Váhu
Číslo revíru: 
3-0660-1-1
 
Popis:  Vodná plocha kanála od ústia do rieky Váh po hrádzové teleso VN Krpeľany.
Rozloha (ha):  neznáma
Organizácia:   MsO Martin
Okres:  Martin
Miera: 
Účel:   lovný
Druh povolenia: celozväzové kaprové, miestne a zvláštne
Užívateľ:      SRZ
Charakter:     kaprové vody
Dátum poslednej zmeny


VN Krpeľany II.
Číslo revíru:
3-5240-1-1
 
Popis:  Vodná plocha spodnej časti nádrže od priehradného telesa po ústie Šútovského potoka. Vo vzdialenosti 100 m od hrádzového telesa (vyznačenej tabuľami) platí celoročný zákaz rybolovu.
Rozloha (ha):  110
Organizácia:   Rada SRZ
Okres:  Martin
Miera: 
Účel:   lovný
Druh povolenia: celozväzové kaprové, miestne a zvláštne
Užívateľ:      SRZ
Charakter:     kaprové vody

Váh č. 17
Číslo revíru: 
3-4670-2-1
 
Popis:  Čiastkové povodie rieky Váh od ústia derivačného kanálu po priehradný múr Krpelianskej vodnej nádrže. Vývarisko pod VN Krpelany, úsek od vtoku Turca po Lipovecký most, úseky 50m nad a 50 m pod lanovou lavicou cez Váh v Turanoch, železničným mostom v Turanoch, lavicou pre peších do Klacian a úseky 50m nad viaduktom štátnej cesty I/18 a 50 m pod starým cestným mostom v Sučanoch sú zimoviskami rýb (15.12.- 15.3.) vyznačenými tabulami.
Rozloha (ha):  neznáma
Organizácia:   MsO Martin
Okres:  Martin
Miera: 
Účel:   lovný
Druh povolenia: celozväzové kaprové, miestne a zvláštne
Užívateľ:      SRZ
Charakter:     kaprové vody s výskytom hlavátky
Dátum poslednej zmeny

Štrkovisko Lipovec
Číslo revíru:
3-4150-1-1
 
Popis:  Vodná plocha dvoch štrkovísk pri obci Lipovec. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája.
Rozloha (ha):  24
Organizácia:   MsO Martin
Okres:  Martin
Miera:  
Účel:   lovný
Druh povolenia: celozväzové kaprové, miestne a zvláštne
Užívateľ:      SRZ
Charakter:     kaprové vody
Dátum poslednej zmeny  
Link:   http://www.srzmt.sk/
Výnimka:       Skorší lov kapra: 2012 - 2014
Google Earth:  značka na mape 16.kmz
Štrkovisko Lipovec

OR Biele Brehy
Číslo revíru:  
3-2590-1-1
 
Popis:  Vodná plocha odstaveného ramena Váhu pri obci Turčianske Kľačany. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája.
Rozloha (ha):  7,27
Organizácia:   MsO Martin
Okres:  Martin
Miera:  
Účel:   lovný
Druh povolenia: miestne a zvláštne
Užívateľ:      SRZ
Charakter:     kaprové vody
Dátum poslednej zmeny  
Link:   http://www.srzmt.sk/
Výnimka:       Skorší lov kapra : 2012 -2014
Google Earth:  značka na mape 15.kmz
Biele Brehy - Ontário

Štrkovisko Sučany
Číslo revíru:
3-4220-1-1
 
Popis:  Vodná plocha štrkoviska pri obci Sučany. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája.
Rozloha (ha):               14,22 
Organizácia:   MsO Martin
Okres:  Martin
Miera:  
Účel:   lovný
Druh povolenia: celozväzové kaprové, miestne a zvláštne
Užívateľ:      SRZ
Charakter:     kaprové vody
Dátum poslednej zmeny  
Link:   http://www.srzmt.sk/
Výnimka:   Skorší lov kapra : 2012 -2014  

Kaprové revíry 

číslo revíru

názov

charakter

účel

3-0660-1-1

Derivačný kanál Váhu (Martin) - 3-0660-1-1

kaprová

lovný revír

3-1980-1-1

Lipovecká jama (Martin) - 3-1980-1-1

kaprová

lovný revír

3-2590-1-1

OR Biele Brehy (Martin) - 3-2590-1-1

kaprová

lovný revír

3-2690-1-1

OR Ratkovo (Martin) - 3-2690-1-1

kaprová

lovný revír

3-3390-1-1

Rybník Ďanová (Martin) - 3-3390-1-1

kaprová

lovný revír

3-4070-1-1

Štrkovisko Bôr (Martin) - 3-4070-1-1

kaprová

lovný revír

3-4090-1-1

Štrkovisko Chrenkova pláň (Martin) - 3-4090-1-1

kaprová

lovný revír

3-4120-1-1

Štrkovisko Explózia (Martin) - 3-4120-1-1

kaprová

lovný revír

3-4150-1-1

Štrkovisko Lipovec (Martin) - 3-4150-1-1

kaprová

lovný revír

3-4220-1-1

Štrkovisko Sučany (Martin) - 3-4220-1-1

kaprová

lovný revír

3-4240-1-1

Štrkovisko Turiansky most (Martin) - 3-4240-1-1

kaprová

lovný revír

3-5970-1-1

VN Za Ráztokou (Martin) - 3-5970-1-1

kaprová

lovný revír

3-4670-2-1

Váh č.17 (Martin) - 3-4670-2-1

kaprová s výskytom hlavátky

lovný revír

 

 Lososovo-pstruhové revíry

číslo revíru

názov

charakter

účel

3-0130-4-1

Biely potok (Martin) (Martin) - 3-0130-4-1

lososovo-pstruhová

lovný revír

3-0190-4-1

Blatnický potok (Martin) - 3-0190-4-1

lososovo-pstruhová

lovný revír

3-0410-4-1

Bystrička (Martin) (Martin) - 3-0410-4-1

lososovo-pstruhová

lovný revír

3-1510-4-1

Kantorský potok (Martin) - 3-1510-4-1

lososovo-pstruhová

lovný revír

3-2410-4-1

Necpalský potok (Martin) - 3-2410-4-1

lososovo-pstruhová

lovný revír

3-2860-4-1

Pivovarský potok (Martin) - 3-2860-4-1

lososovo-pstruhová

lovný revír

3-3720-4-1

Sklabinský potok (Martin) - 3-3720-4-1

lososovo-pstruhová

lovný revír

3-3930-4-1

Studenec (Martin) (Martin) - 3-3930-4-1

lososovo-pstruhová

lovný revír

3-4270-4-1

Šútovský potok č. 1 (Martin) - 3-4270-4-1

lososovo-pstruhová

lovný revír

3-4770-4-1

Valčiansky potok (Martin) - 3-4770-4-1

lososovo-pstruhová

lovný revír

3-6030-4-1

Vríca (Martin) - 3-6030-4-1

lososovo-pstruhová

lovný revír

3-6120-4-1

Zázrivá (Martin) - 3-6120-4-1

lososovo-pstruhová

lovný revír

3-0990-4-2

Hoskora (Martin) - 3-0990-4-2

lososovo-pstruhová

chovný revír

3-3790-4-2

Sloviansky (Martin) - 3-3790-4-2

lososovo-pstruhová

chovný revír

3-4440-4-2

Turiec č. 1 (Martin) - prítoky (Martin) - 3-4440-4-2

lososovo-pstruhová

chovný revír

3-4660-4-2

Váh č.16 a 17 - prítoky (Martin) - 3-4660-4-2

lososovo-pstruhová

chovný revír

3-4810-4-2

Vedžer (Martin) - 3-4810-4-2

lososovo-pstruhová

chovný revír

3-6110-4-2

Zápotočie (Martin) - 3-6110-4-2

lososovo-pstruhová

chovný revír

Lososovo-lipňové revíry

číslo revíru

názov

charakter

účel

3-4430-6-1

Turiec č. 1 (Martin) (Martin) - 3-4430-6-1

lososovo-lipňová s výskytom hlavátky

lovný revír

3-4650-6-1

Váh č.16 (Martin) - 3-4650-6-1

lososovo-lipňová s výskytom hlavátky

lovný revír

 Zdroj: http://www.srzmt.sk/




 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.