Choď na obsah Choď na menu
 


Atlas Rýb Najmenšie lovné miery

 

Druh
Lovná dĺžka
Čas individuálnej ochrany rýb
Celoročne chránené druhy rýb
Druhy rýb bez času individuálnej ochrany
Boleň dravý
40
od 15. 3. do 31.5.
blatniak tmavý
belička európska
Hlavátka podunajská
70
od 1.1. do 31.10.
býčko rúrkonosý
červenica ostrobruchá
Jalec hlavatý
20
lov povolený po celý rok
čík európsky
býčko čiernoústy
Jalec maloústy
20
od 15.3. do 31. 5.
hrebenačka pásavá
býčko hlavatý
Jalec tmavý
20
od 15.3. do 31. 5.
hrebenačka vysoká
hrebenačka fŕkaná
Jeseter malý
45
od 15.3. do 31. 5.
hrúz fúzatý
hrúz bieloplutvý
Kapor rybničný
40
od 15. 3. do 31.5.
hrúz Kesslerov
hrúz škvrnitý
Lieň sliznatý
25
od 15. 3. do 31.5.
jeseter ruský
hrúzovec sieťovaný
Lipeň tymianový
27
od 1.1. do 31. 5.
kapor sazan
karas striebristý
Mieň sladkovodný
35
od 1.1. do 15.3.
karas zlatistý
ostračka veľkoústa
Mrena severná
40
od 15.3. do 15.6.
kolok veľký
ostriež zelenkavý
Mrena škvrnitá
25
od 15.3. do 31. 5.
kolok vretenovitý
ovsienka striebristá
Nosáľ sťahovavý
25
od 15. 3. do 31.5.
ploska pásavá
čerebľa pestrá
Pleskáč siný
20
od 15.3. do 31. 5.
plotica lesklá
pleskáč zelenkavý
Pleskáč tuponosý
20
od 15.3. do 31. 5.
plotica perleťová
plotica červenooká
Pleskáč vysoký
30
od 15.3. do 31. 5.
pĺž vrchovský
pĺž severný
Podustva severná
30
od 15. 3. do 31.5.
pĺž severný
slíž severný
Pstruh dúhový
25
od 1.1. do 15. 4.
šabľa krivočiara
slnečnica pestrá
Pstruh jazerný
45
od 1.9. do 15. 4.
lopatka dúhová
sumček hnedý
Pstruh potočný
25
od 1.9. do 15. 4.
Denné doby lovu na vodách kaprových
Sivoň potočný
25
od 1.1. do 15.4.
Január, Február
od 07,00 do 17,00
Sumec veľký
70
od 15.3 do 15.6.
Marec, Apríl
od 05,00 do 21,00
Šťuka severná
60
od 1.1. do 15.6.
Máj, Jún, Október
od 04,00 do 24,00
Zubáč veľkoústy
50
od 15.3. do 15. 6.
Júl, August, September
od 00,00 do 24,00
Zubáč volžský
35
od 15.3. do 15.6.
November, December
od 07,00 do 20,00
Amur biely
60
lov povolený po celý rok
Denné doby lovu na vodách lipňových
Sih maréna
25
od 1.9. do 31.12.
Jún, Júl, August
od 04,00 do 22,00
Sih peleď
25
od 1.9. do 31.12.
September, Október
od 05,00 do 21,00
Tolstolobik
45
lov povolený po celý rok
November, December
od 07,00 do 19,00
Úhor európsky
45
od 1.9. do 30.11.
Denné doby lovu na vodách pstruhových
Hlaváč bieloplutvý
 
od 15.3. do 31.5.
Apríl, September 
od 06.00 do 19.00 h
Hlaváč pásoplutvý
 
od 15.3. do 31.5.
Máj, August 
od 05.00 do 21.00 h
Jún, Júl 
od 04.00 do 22.00 h
 

Atlas rýb

 

Kapor rybničný

Kapor rybničný

Latinský názov: Cyprinus carpio
Lovná miera (cm): 40
Doba hájenia: 15.3 - 31.5.


Šťuka severná

Šťuka severná

Latinský názov: Esox lucius
Lovná miera (cm): 60
Doba hájenia: 1.1 - 15.6.


Zubáč veľkoústy

Zubáč veľkoústy

Latinský názov: Sander lucioperca
Lovná miera (cm): 50
Doba hájenia: 15.3 - 15.6.


Sumec veľký

Sumec veľký

Latinský názov: Silurus glanis
Lovná miera (cm): 70
Doba hájenia: 15.3 - 15.6.


Lieň sliznatý

Lieň sliznatý

Latinský názov: Tinca tinca
Lovná miera (cm): 25
Doba hájenia: 15.3.-31.5.


Pstruh potočný

Pstruh potočný

Latinský názov: Salmo trutta morfa fario
Lovná miera (cm): 25
Doba hájenia: 1.9 - 15.4


Lipeň tymiánový

Lipeň tymiánový

Latinský názov: Thymallus thymallus
Lovná miera (cm): 27
Doba hájenia: 1.1 - 31.5.


Hlavátka podunajská

Hlavátka podunajská

Latinský názov: Hucho hucho
Lovná miera (cm): 70
Doba hájenia: 1.1 - 31.10.


Pstruh dúhový

Pstruh dúhový

Latinský názov: Oncorhynchus mykiss
Lovná miera (cm): 25
Doba hájenia: 1.1 - 15.4


Tolstolobik biely

Tolstolobik biely

Latinský názov: Hypophthalmichthys molitrix
Lovná miera (cm): 45
Doba hájenia: nehájená


Boleň dravý

Boleň dravý

Latinský názov: Aspius aspius
Lovná miera (cm): 40 
Doba hájenia: 15.3 - 31.5.


Amur biely

Amur biely

Latinský názov: Ctenopharyngodon idell
Lovná miera (cm): 60
Doba hájenia: nehájená


Jeseter malý

Jeseter malý

Latinský názov: Acipenser ruthenus
Lovná miera (cm): 45
Doba hájenia: 15.3 - 31.5.


Úhor európsky

Úhor európsky

Latinský názov: Anguilla anguilla
Lovná miera (cm): 45
Doba hájenia: 1.9. - 30.11.


Ostriež zelenkavý

Ostriež zelenkavý

Latinský názov: Perca fluviatilis
Lovná miera (cm): nemá
Doba hájenia: nemá


Karas striebristý

Karas striebristý

Latinský názov: Carassius auratus
Lovná miera (cm): nemá
Doba hájenia: nemá


Pleskáč vysoký

Pleskáč vysoký

Latinský názov: Abramis brama
Lovná miera (cm): 30
Doba hájenia: 15.3 - 31.5


Jalec maloústy

Jalec maloústy

Latinský názov: Leuciscus leuciscus
Lovná miera (cm): 20
Doba hájenia: 15.3 - 31.5.


Plotica červenooká

Plotica červenooká

Latinský názov: Rutilus rutilus
Lovná miera (cm): nemá
Doba hájenia: nemá


Mieň sladkovodný

Mieň sladkovodný

Latinský názov: Lota lota
Lovná miera (cm): 35
Doba hájenia: 1.1 - 15.3.


Mrena severná

Mrena severná

Latinský názov: Barbus barbus
Lovná miera (cm): 40
Doba hájenia: 15.3 - 15.6.


Podustva severná

Podustva severná

Latinský názov: Chondrostoma nasus
Lovná miera (cm): 30
Doba hájenia: 15.3. - 31.5.


Sumček americký

Sumček americký

Latinský názov: Ameiurus nebulosos
Lovná miera (cm): nemá
Doba hájenia: nemá


Nosáľ sťahovavý

Nosáľ sťahovavý

Latinský názov: Vimba vimba
Lovná miera (cm): 25
Doba hájenia: 15.3- 31.5.

 

Zdroj:  http://sportovyrybar.sk/clanky/atlas-ryb

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.