Choď na obsah Choď na menu
 


Ako je to s malým plavidlom

http://www.rybarcenie.sk/new/index.php?option=com_content&view=article&id=137:ako-je-to-s-malym-plavidlom&catid=87:uitone-rady&Itemid=221

I. ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.01.

Základné ustanovenie

1.01.1

Plavidlá, ktorých dĺžka nepresahuje 20 m sú malé plavidlá.  Za malé plavidlo sa nepovažuje plavidlo, ktoré je určené,  alebo sa používa k vlečeniu, tlačeniu alebo vedeniu bočne  zviazanej zostavy plavidiel, ktoré nie sú malými plavidlami.  Za malé plavidlo sa nepovažuje plávajúci stroj, prievozná  loď a plavidlo, určené k preprave viac ako 12 cestujúcich. 
 
 
Lov rýb na plávanú, položenú, prívlačou prípadne čereňom vrátane zavážania a zanášania návnad a nástrah možno vykonávať  z malých plavidiel len na revíroch s rozlohou väčšou ako 10 ha!
            Plavidlá, ktorých dĺžka nepresahuje 20 m sú malé plavidlá. VŠETKY !!!!!!!!
 
 
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Plavidla

(Marian, 6. 3. 2016 1:30)

http://cokdezakolko.sk/2015/vyklad-zakon-c-1392002-o-rybarstve-v-zneni-neskorsich-predpisov-vyhlaska-c-1852006/

Plavidla

(Marian, 6. 3. 2016 1:28)

p.Ján súhlasím s vami

http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/2015/11/vyklad-paragraf-17-odsek-8-vyhlaska-zanasanie-navnad-z-malych-plavidiel-na-reviroch-vacsich-ako-10-ha.pdf

Plavidla

(Jano, 5. 3. 2016 15:01)

Som drzitelom preukazu vodca maleho plavidla a specialne tento pripad som konzultoval aj s instruktorom vycviku a aj s rybarskou strazou a od oboch zdrojov mam potvrdene ze male plavidlo na sportove ucely je od 2,5 do 24 m. Takze aj na reviroch mensicha ako 10 ha sa da vyuzivat cln s dlzkou pod 2,5 metra.

Re: Plavidla

(Marian, 6. 3. 2016 1:20)

§ 2
Vymedzenie základných pojmov
f) rybárskym člnom je akékoľvek plávajúce zariadenie používané na lov rýb, zavážanie a zanášanie nástrah a návnad a na kŕmenie

p.Jan zákony sú veľmi zle písane !!!!!!!
§ 17
Spôsoby lovu rýb
(9) Spôsoby lovu rýb podľa odsekov 1, 2, 3,6 až 8 vrátane zavážania a zanášania návnad a nástrah možno vykonávať z rybárskych člnov na rybárskych revíroch s rozlohou väčšou ako10 ha okrem vodných útvarov trvalo tečúcich povrchových vôd.

stanovisko srz rada :

Pri predmetnom ustanovení, konkrétne slovnom spojení "z malých plavidiel" je

v rámci horného indexu uvedená arabská trojka so zátvorkou - 3). V predmetnej vyhláške sa

odkaz vzťahuje na § 2 písm. f) zákona Č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene

a doplnení niektorých zákonov, ale po novelizácii tohto zákona sa odkaz z vyhlášky vzťahuje

na § 2 písm. g) citovaného zákona. Podľa tohto ustanovenia sa malým plavidlom rozumie plavidlo ktoré je určené len na športové a oddychové účely bez ohľadu na spôsob jeho pohonu

s dÍžkou trupu od 2, 5 m do 24 m.

Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ by rybárska stráž spôsobovala akékoľvek obmedzenie

oprávnenej osobe na lov rýb používajúcej takéto plavidlo o dÍžke menšej ako 2,5 m na vodnej

ploche (rybárskom revíre) menšej ako 10 ha, jej konanie by vykazovalo znaky trestného činu

zneužívania právomocí verejného činiteľa podľa trestného zákona. Túto právnu skutočnosť

nemení ani fakt, že lov rýb z plavidla napr. na 2 ha vodnej ploche, pri ktorom takmer s istotou

dochádza k obmedzovaniu rybárov loviacich z brehu, je z hľadiska eticko-rybárskeho

neakceptovateľný.

 

 


Posledné fotografie


Kontakt

Spevár Marián

0911/148744

spevar@tipnet.sk


Archív

Kalendár
<< jún / 2018 >>

Štatistiky

Online: 1
Celkom: 110975
Mesiac: 2005
Deň: 73